Kontakt

Konateľ firmy:
Martin Sedliak
Andrej Malatinec

Vedúci betonárne:
Miroslav Hanes
tel. : +421 911 750 331
e-mail: hanes@betonbau.sk
Betonáreň:
Ján Paiš
tel. : +421 911 750 757


Ekonomické oddelenie:
Jana Kmeťová
tel. : +421 902 918 852
e-mail: kmetova@betonbau.sk

Adresa:
BETON BAU s.r.o.
Stožok 132
962 12 Detva

 

Bankové spojenie:

VÚB Detva, č.ú.:2379357651/0200,

IČO: 43 783 821, IČ DPH: SK 2022480020

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel: Sro.,vložka č.:13 805/S

 

 

 
História betónu

Používanie betónu sa vo väčšom meradle rozšírilo až v 20. storočí. Prostý betón sa však používal už v dávnejšom období. Peržania, Kartáginci, ale najmä starí Rimania používali betón ako stavebný materiál, o čom svedčia dodnes zachované stavby ako cesty a akvadukty, ktoré pochádzajú z 1. storočia nášho letopočtu. Betón sa po páde Rímskej ríše prestal používať na mnoho storočí. 

Betón sa znovu objavil až v roku 1774, keď ho John Smeaton použil pri oprave základov majáka v Edystone v Anglicku. Smeaton pridal železnú trosku do obvyklej kombinácie nehaseného vápna, piesku a vody. Vznikol tak prvý moderný betón.

V širšom rozsahu sa betón začal používať až o 50 rokov po zavedení výroby Portlandského cementu. Patent na jeho výrobu získal v roku1824 anglický kamenár Joseph Aspdin z Leedsu v portlandskom grófstve. Pôvod názvu portlandský cement pochádza práve odtiaľ. O zavedenie priemyselnej výroby cementu sa v roku 1845 pričinil Angličan Johnson, ktorý objavil proces pálenia vápenca a hliny.