Referencie


  Záložná betonáreň NDS pre R2 Pstruša - Kriváň - 18 000 m3 - STRABAG s.r.o.

  Bioplynová stanica Budča - betonáž vonkalšej plochy     

  PPS Detva -  podlaha haly 9 - 2137 m2 - BePoD - Martin Dobiš

  Prekládka verejnej elektrickej siete - 2000 m3 - Elektroenergetické montáže a.s. Žilina  

  Výstavba bytoviek Mýtna - HIPS s.r.o.     

  Lignum MS - podlaha haly - BePoD - Martin Dobiš     

  Geostav - podlaha haly - BePoD - Martin Dobiš    

  World Wood - výstavba haly - kompletná dodávka betónov - A.M.F. STAV s.r.o.    

  Slovnaft Stožok - prekládka elektrického vedenia - ELSPOL - SK s.r.o.

  Intech Hriňová - podlaha garáže - SOAR s.r.o.

  Priemyselný park Vígľaš - Pstruša - piloty haly BcLoad - VUIS - ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o.   

  Lidl Detva - prístavba pekárne - Širila a.s.

  Hriňovské strojárne a.s. - cestný betón CB III - PRORECO s.r.o.      

  Výstavba rodinných domov Detva a okolie

  Z 45 - podlaha haly a prístupová cesta CB III - BePoD - Martin Dobiš

  

 
História betónu

Používanie betónu sa vo väčšom meradle rozšírilo až v 20. storočí. Prostý betón sa však používal už v dávnejšom období. Peržania, Kartáginci, ale najmä starí Rimania používali betón ako stavebný materiál, o čom svedčia dodnes zachované stavby ako cesty a akvadukty, ktoré pochádzajú z 1. storočia nášho letopočtu. Betón sa po páde Rímskej ríše prestal používať na mnoho storočí. 

Betón sa znovu objavil až v roku 1774, keď ho John Smeaton použil pri oprave základov majáka v Edystone v Anglicku. Smeaton pridal železnú trosku do obvyklej kombinácie nehaseného vápna, piesku a vody. Vznikol tak prvý moderný betón.

V širšom rozsahu sa betón začal používať až o 50 rokov po zavedení výroby Portlandského cementu. Patent na jeho výrobu získal v roku1824 anglický kamenár Joseph Aspdin z Leedsu v portlandskom grófstve. Pôvod názvu portlandský cement pochádza práve odtiaľ. O zavedenie priemyselnej výroby cementu sa v roku 1845 pričinil Angličan Johnson, ktorý objavil proces pálenia vápenca a hliny.